Kup!

Beata J. Gawryszewska, Jeremi T. Królikowski
Społeczno-kulturowe podstawy gospodarowania przestrzenią. Wybór tekstów.
Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2004

stron 276,  ISBN 83-7244-584-2  B-5

 

Antologia, którą przedstawiamy to kontynuacja cyklu zapoczątkowanego przez podręcznik
„Społeczno – kulturowe podstawy gospodarowania przestrzenią” autorstwa Jeremiego T. Królikowskiego i Jana Rylke.
Prezentujemy w niej teksty ponad dwudziestu autorów – architektów krajobrazu, architektów,
filozofów, psychologów, geografów socjologów i etnologów. Już sama rozmaitość tych profesji
świadczy o interdyscyplinarności przedmiotu naszych rozważań. Naszym celem jest ukazanie
tych wzajemnych relacji pomiędzy różnymi dziedzinami wiedzy, będącymi przedmiotem dociekań
ludzkości od zarania jej dziejów. Pragniemy udowodnić, że wszystkie one znajdują materialne
odzwierciedlenie w przestrzeni naszej egzystencji. [...]
Dlaczego warto czytać oryginalne teksty? Kiedy gospodarujemy przestrzenią,
kształtujemy ją, a każda decyzja o kształcie przestrzeni, to akt wprowadzania w nią naszego,
ludzkiego ładu. Kształtować znaczy porządkować. Każdy ład natomiast jest rodzajem struktury,
która zanim zmaterializuje się w przestrzeni, musi powstać w naszym umyśle. Myśli ludzkie
tworzą struktury, tworzą ład. Jest to sposób na radzenie sobie z natłokiem informacji,
wrażeń i spostrzeżeń, które napływają do nas poprzez zmysły. Trudno nam zrozumieć Naturę,
w której przyszło nam żyć. Tworząc strukturę, porządek, ład, ogarniamy postrzeganą rzeczywistość
myślą i zawieramy w niej naszą skromną wiedzę o prawidłach, jakimi rządzi się przestrzeń i świat. [...]
Antologia ta ma służyć studentom kierunku Gospodarka przestrzenna i Architektura krajobrazu, oraz wszystkim,
 którzy zechcą poszerzyć swoją wiedzę na temat krajobrazu kulturowego i teoretycznych podstaw gospodarowania przestrzenią.

Beata J. Gawryszewska, Jeremi T. Królikowski

 

Spis treści:

Wprowadzenie Gospodarować znaczy kształtować

I. Punkt wyjścia. Wartości i paradygmaty
1. Fragmenty konstytucji duszpasterskiej Gaudium et spes...
2. Józef Tischner Filozofia dramatu: Ludzki świat otoczenia
3. Danuta i Zbigniew Benedyktowicz Dom jako kategoria antropologiczna
4. Yi-Fu Tuan Przestrzeń i miejsce: Mityczna przestrzeń i mityczne miejsce
5. Józef Życiński Bóg Postmodernistów: Główne nurty postmodernizmu
6. Marek Maciejczak Świat według ciała w Fenomenologii percepcji Maurice’a Merleau-Ponty’ego: Transcendentalny sens przestrzeni

II. Historia i tradycja.
1. Witold Krassowski Problemy genezy, przemian i ochrony krajobrazu osadniczego ziem Polski: Początki zorganizowanego krajobrazu osadniczego ziem polskich
2. Jerzy Stempowski Ziemia Berneńska : Dawna gospodarka wiejska, Z dziejów komponowanego krajobrazu
3. Witold Krassowski Piękno, sztuka, architektura
4. Beata Gawryszewska Tradycja geomancji
5. Henryk Waniek Mappa mundi

III. Przestrzeń i architektura.
1. Bolesław Szmidt Ład przestrzeni: Pojęcie ładu
2. Anna Pawełczyńska Czas i przestrzeń a formy poznania świata
3. Marta Leśniakowska Co to jest architektura
4. Christian Norberg-Schulz Architektura jako obraz świata
5. Jeremi T. Królikowski Elementy semiotyczne dzieła architektury

IV. Krajobraz i jego przemiany
1. Richard Senett Ciało i kamień: Obsesyjny wizerunek. Miejsce i czas w Rzymie Hadriana.
2. Sławomir Gzell Fenomen małomiejskości: Próby stworzenia lepszego świata
3. Beata J. Gawryszewska – Sacrum i profanum w strukturze siedliska wiejskiego
4. Jeremi T. Królikowski Postawy estetyczne i społeczne wobec miasta
5. Bohdan Jałowiecki, Społeczne wytwarzanie przestrzeni w okresie transformacji systemowej
6. Maria Lewicka – Identyfikacja z miejscem zamieszkania
7. Beata J. Gawryszewska – O architekturze partycypacyjnej...
8. Jan Rylke - Dwa krajobrazy
9. Jadwiga Knaflewska Przemiany w parkach dworskich Wielkopolski po reformie rolnej z 1944 roku

V. Koncepcje i doktryny
1. Jeremi T. Królikowski Miasto jako wyraz realizacji doktryn politycznych
2. Leon Krier Renesans miasta europejskiego: Policentryczne miasto miejskich społeczności
3. Jacek Dominiczak Miasto dialogiczne
4. Barbara Szulczewska Teoria ekosystemu w koncepcjach rozwoju miast: Koncepcja zrównoważonego rozwoju miasta