Kup!

Beata J.Gawryszewska
Historia i struktura ogrodu rodzinnego

Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2006

stron 140,  ISBN 83-7244-713-6  B-5

    "...W swej pracy Beata Gawryszewska rozwija rozległą panoramę historii i postaw
 ukazującą różnorodność form i możliwości tkwiących w pojęciu ogrodu rodzinnego.
Ten wydawałoby się codzienny temat architektury krajobrazu podejmowany zarówno
przez wybitnych projektantów jak będący osobistą wypowiedzią objawia się w tej
książce jako fenomen kryjący intymne tajemnice przeżyć jak i ukryte warstwy symboli
i znaczeń. Poruszając się swobodnie po obszarach wielu kultur i epok autorka rozwija
zagadnienia, które stają się istotne również dla współczesnej estetyki, która dochodząc
do fenomenu ogrodu domowego może wiele z opracowania Beaty Gawryszewskiej skorzystać [...]
    Żywy język, atrakcyjny dobór przykładów, interesująca narracja – to wszystko sprawia,
że wielowarstwowa treść „Historii i struktury ogrodu rodzinnego” jest niezwykle przydatna
zarówno dla studentów jak i wykładowców architektury krajobrazu, gospodarki przestrzennej,
ogrodnictwa i wszystkich pokrewnych kierunków. Umieszczenie człowieka w centrum
poruszanych zagadnień oraz ujęcie problematyki w kontekście filozofii i antropologii
podnosi nowatorską wartość tej publikacji i w połączeniu z innymi jej zaletami sprawia,
że może ona zyskać o wiele szerszy niż profesjonalny, krąg odbiorców. ..."
    Jeremi T. Królikowski

Spis treści

HOMO HABITANS I RAJ UTRACONY – WSTĘP 5
RODZINA – DOM – OGRÓD 11
Rodzina 12
Dom 13
Ogród 15
Siedlisko 17
HISTORIA I EWOLUCJA FORMY OGRODU RODZINNEGO 21
Struktura i funkcjonowanie domu rzymskiego 22
Spuścizna średniowiecza – powstanie prywatnego ogrodu rodzinnego (hortus conclusus) 25
Ogrody rodzinne XV i XVI wieku w Europie – dom i ogród jako kompozycyjna całość 31
Polskie ogrody rodzinne w XVI i XVII wieku 36
Ogród dworski i fabrykancki. Przemiany funkcjonalne i formalne ogrodu rodzinnego w XVII–XIX wieku 41
Ogrody dworskie w Polsce w XVIII i XIX wieku 42
Powstanie ogrodu willowego (przydomowego) na początku XX wieku 48
Moderniści i ogród funkcjonalny 48
Ogród wiktoriański – prekursorzy formy 51
Naturalistyczne ogrody edwardiańskie – synonim angielskiego ogrodu przydomowego 53
Specyfika polskiego ogrodu willowego 55
Powstanie ogródków działkowych 57
Współczesne tendencje w projektowaniu ogrodów rodzinnych 58
Postmodernizm – w ukłonie przed historią 58
Ogród współczesny – jak krajobraz 60
STRUKTURA MIEJSCA – W DRODZE DO ODCZYTYWANIA ZNACZEŃ 69
Strefy funkcjonalne ogrodu 70
Część reprezentacyjna 70
Część wypoczynkowa i użytkowa (tradycyjna użyteczność – sad) 71
Strefa niezagospodarowana 72
Repertuar form ogrodowych 75
Dom i budynek 75
Formy towarzyszące funkcji reprezentacyjnej (przedogródek – symetria i rytm) 76
Formy towarzyszące części użytkowej i wypoczynkowej. Fenomen sadu i warzywnika 81
Poza strefą użytkową i wypoczynkową 84
Przestrzenie przenikania się stref (ogrodzenia, tarasy, wejścia) 84
Wnętrza ogrodowe – uwagi ogólne 91
Percepcja ogrodu a wielkość wnętrz 92
Percepcja struktury roślin a konstytuowanie się wnętrz 93
Fenomen wnętrz miniaturowych i tworzących się wokół centralnego elementu 94
Kompozycja wnętrz w ogrodach 96
Znaczenie i symbolika stref oraz elementów struktury 99
Dom i jego znaczenie 99
Przestrzeń wejściowa – symbolika i tradycja 101
Znaczenie części użytkowej i wypoczynkowej 105
Znaczenie części niezagospodarowanej 105
Znaczenie przestrzeni przenikania 109
Ogrodzenie – między światem a ogrodem (jako granica terytorium) 112
Przestrzenie przenikania się domu i ogrodu – symbolika i wartości 115
WSPÓŁCZESNY OGRÓD RODZINNY 117
Współczesny ogród rodzinny a wyjściowy model ogrodu willowego 118
Model współczesnego ogrodu rodzinnego 122
KILKA UWAG NA KONIEC 125
Bibliografia 133